En helt ny logistik- och produktionsanläggnings på 10 000 kvm kommer i samarbete med TB-gruppen uppföras intill E20 för Broson Steel AB.

Flytten går från Göteborg till Vårgårda och beräknas stå klar hösten 2022

Vi ser väldigt mycket fram emot denna resa

 

Visualisering: Liljewalls