En vilja av stål

KVALITET,

SERVICE OCH

LEVERANSSÄKERHET

LÄS MER

LÄS

OM VÅRA

PRODUKTER

LÄS MER

DET

SENASTE

OM OSS

En av Sveriges ledande stålgrossister

Broson Steel är specialister på produkter och tjänster gällande svetsade stålrör, konstruktionsrör och kallformade profiler. Våra produkter påträffas i de mest skilda sammanhang, branscher och användningsområden. Varhelst du rör dig i det vardagliga livet så finns stålkomponenter av olika slag som fyller en viktig funktion.

Det kan handla om butiksinredning, lyft- och transporthjälp, viltstängsel, möbler, fordons- och maskindetaljer, rack samt maskinskydd på arbetsplatser med mera.

Ofta handlar det om att skräddasy lösningar som – på sin plats – mer eller mindre tas för givna, men som spelar en helt avgörande roll för ett fungerande samhälle. I dessa sammanhang kan vi stolt säga att vi är en viktig pusselbit.