Brosons policy bygger på att varje tjänst och varje produkt som tillhandahålls från oss ska vara i full överensstämmelse med det avtal som gjorts med kunden. Denna överensstämmelse skall kunna dokumenteras internt och för kunden.

Ledningssystemet ska vara till hjälp och se till att verksamheten ständigt förbättras.

Det är varje anställds rätt och skyldighet att stoppa/avbryta en rutin, procedur eller process när han/hon upptäcker en kvalitetsbrist.

Det är en viktig del av Brosons kvalitetspolicy att reklamationer och andra eventuella klagomål behandlas professionellt och utan dröjsmål.