Broson Steel

Försäljningsvillkor

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum.
Dröjsmålsränta debiteras (f.n. 1,25% per månad) om betalningsvillkoren inte följs.

Leveransvillkor
Priser gäller fritt vårt lager i Vårgårda, exkl. mervärdesskatt och emballage. Priser för frakt och emballage avtalas separat.
Mottagaren ansvarar för att lossning kan äga rum, om så inte är fallet, står mottagaren för de eventuella extrakostnader som uppstår i samband med utebliven eller försenad lossning.

Hämtning
Hämtning av varor får endast ske efter överenskommelse.

Returer
Varor tas endast i retur efter särskild överenskommelse. Returavdrag är 20% dock minimum 300 SEK.

För mer detaljerad- och kompletterande information hänvisas till våra Allmänna leveransbestämmelser.