Broson Steel – Om oss och vår verksamhet

Kvalitet, service och leveranssäkerhet

Broson Steel erbjuder produkter och tjänster inom det som vi benämner svetsade stålrör, konstruktionsrör och kallformade profiler. Vi tillhandahåller också tunnplåt och stångstål samt systemprofiler till dörrar, fönster och väggar.

Broson Steel – lagerhållning av stålprodukter

När det gäller tjänster är vi behjälpliga med bearbetning i form av bland annat kapning, blästring och målning, galvning, bockning och laserskärning.

Genom egna turbilar och ett nära samarbete med etablerade åkerier kan vi dessutom garantera snabba och säkra leveranser.

En vilja av stål

Vi på Broson är alla beredda att dagligen göra allt för att vinna ditt förtroende. Det kan handla om alltifrån förfrågningar och beställningar till bearbetning och leverans.

Givetvis garanterar vi hög produktkvalitet, servicegrad och leveranssäkerhet – men det absolut viktigaste för oss är ett stort personligt engagemang och ansvarstagande. Vi ger oss inte förrän vi gjort våra kunder nöjda – det är vårt absoluta mål.

Det är en inställning, en attityd, som genomsyrat vårt företag i alla år och som vi hoppas kunna få bevisa för dig också.

Affärsidé

Broson Steel AB ska med tyngdpunkten på svetsade stålrör, konstruktionsrör och kallformade profiler vara en av den svenska stålmarknadens ledande grossister.

Broson skall stå för:
• hög produktkvalitet
• hög servicegrad
• högsta leveranssäkerhet.

Koncernen

Företaget Broson har anor från 1940-talet då bröderna Erland och Folke Oskarsson började tillverka vagnar och cykelkärror, för att senare även ägna sig åt import av stålrör och -profiler. Idag ägs moderbolaget Broson Holding AB av norska Tubinor A/S och består av två separata, men samarbetande, verksamheter – Broson Steel AB och Broson Wheels AB.

Broson Steel

Broson Steel, som idag är en av marknadens ledande grossister, har fokus på svetsade stålrör, konstruktionsrör och kallformade profiler. Vårt huvudkontor, lager och bearbetning är beläget i Vårgårda. Försäljningskontor finns i Vårgårda och Västerås. Sverige och Norge är huvudmarknader, men viss export förekommer även till länder i övriga norra Europa.

Broson Steel ABs affärsidé lyder:
Vi skall med tyngdpunkten på svetsade stålrör, konstruktionsrör och kallformade profiler vara en av den svenska stålmarknadens ledande grossister. Broson skall stå för:

• hög produktkvalitet
• hög servicegrad
• högsta leveranssäkerhet.

Broson Wheels

Broson Wheels har sin roll som ledande leverantör av hjul till tillverkare av så kallade ”Off-highway”-fordon, dvs fordon som inte går på landsväg, samt axlar och bromsar till påhängsfordon. All verksamhet, såväl administration som försäljning och lager, finns samlad i Vårgårda. Försäljningsmarknaderna finns i huvudsak i Norden, Baltikum och övriga norra Europa.

Broson Wheels ABs affärsidé lyder:
Broson Wheels AB skall vara en ledande leverantör av däck, fälgar, hjul och tillbehör till lantbruks-, skogsbruks,- industri- och entreprenadfordon samt av axlar och bromsar till påhängsfordon. Ledorden för verksamheten skall vara kvalitet, service och flexibilitet.

Historia

1940
Broson Wheels historiaFirma Bröderna Oskarsson grundas av bröderna Erland och Folke. Verksamheten omfattar i huvudsak tillverkning av mindre vagnar och cykelkärror.

1975
Företaget säljs till Ahlsell & Ågren AB. Det är en stor omstrukturering av den svenska stålgrossist-verksamheten, vilket medför att Broson har 5 st olika ägare under perioden 1975-1987.

1987
Broson AB köps av det norska rörvalsverket Sönnichen A/S.

1994  
Dagens fastighet i Vårgårda förvärvas och byggs till.

1996
Broson delas internt upp i två tydliga affärsområden – ADF och R&P.

2000
Egenimport av däck från Asien tar fart.

2008   
Broson flyttar sin stålverksamhet till nytt lager på Hisingen i Göteborg

2013
Broson blir till en koncern – Steel, Wheels och Fastighet.