Broson Steel

Bearbetning

Broson Steel – Helautomatisk-kapning

Kapning

Kapning är idag mycket vanligt för oss på Broson. Idag förfogar vi över 7 stycken kapmaskiner på vårt lager i Göteborg. Vi kan leverera allt i vårt rör och profilsortiment kapat, girkapat och gradat/trumlat. Din hantering av materialet minskar om du låter oss hjälpa dig med kapningen och ev. efterarbete. Tillsammans kommer vi överens om hur materialet skall kapas. Därefter levererar vi direkt till dig och du kan köra in profilerna i produktionen. Du slipper kostnaderna för mellanlagerhantering och ställkostnader för bearbetning.

Broson Steel ordnar med målningar diverse olika stålprodukter enligt önskemål från kunden

Blästring & målning

Om din produktion ställer krav på en blästrad och målad yta, kan vi hjälpa dig med detta. Det kan även ordnas i samband med kapning. I samråd med oss hjälper vi er att ta fram material helt enligt era önskemål som sedan levereras till er och kan ingå i er produktion med alla de fördelar det innebär.
 

Varmgalvning

Varmgalvning av våra produkter är vanligt förekommande. Många rör används till stängsel, områdesskydd, grindar och så vidare, där väder och vind påverkar rören. I dessa fall samarbetar vi med flera galvningsföretag i landet beroende på vart materialet skall levereras. Är ni i behov av varmgalvade rör hjälper vi er naturligtvis med det och sparar ett moment för er i er produktion.


Bockning

Tillsammans med samarbetspartners utför vi bockning av rör i alla dess slag. Har ni ingen egen möjlighet till bockning eller vill förenkla er produktion är ni välkomna att kontakta oss för en lösning av detta. För en snabb och effektiv hantering är det önskvärt att ritning över bockningen finns tillgänglig men ni kan också fråga oss på alternativa lösningar angående bockning.

Laserskärning

Broson Steel – Bilden visar exempel på LaserskärningFör mer avancerade rör detaljer där vanlig kapning inte räcker till har vi möjlighet att erbjuda laserskärning. Vi samarbetar med företag som har alla förutsättningar till lösa era problem, allt från de minsta runda rören till stora KKR-rör. Avancerade girningar och/eller hål tagningar gör att laserskärning är ett mycket effektivt och prisvärt alternativ för att få fram er detalj. För att vi ska kunna ombesörja er förfrågan så snabbt som möjligt gäller det att ritning finns över detaljen.

Kontakta våra säljare för mer information och förfrågan på olika bearbetning