Broson Steel

Kapning

Broson Steel – Helautomatisk-kapning

Kapning är idag mycket vanligt för oss på Broson. Idag förfogar vi över 7 stycken kapmaskiner på vårt lager i Göteborg. Vi kan leverera allt i vårt rör och profilsortiment kapat, girkapat och gradat/trumlat. Din hantering av materialet minskar om du låter oss hjälpa dig med kapningen och ev. efterarbete. Tillsammans kommer vi överens om hur materialet skall kapas. Därefter levererar vi direkt till dig och du kan köra in profilerna i produktionen. Du slipper kostnaderna för mellanlagerhantering och ställkostnader för bearbetning.

» Kontakta våra säljare för mer information och förfrågan på kapning.