Med anledning av ökade omkostnader så höjer vi våra min.frakter till 1295 kr från och med den 12/11-2019