Med anledning av den stora efterfrågan och
fullbokade stålverk fortsätter priserna ökat kraftigt