Den rådande situationen på stålmarknaden resulterar i att vi från och med 2012.06.29 höjer priserna med 10%