Stor turbulens råder på marknaden i spåren av Rysslands invasion av Ukraina. Stålpriserna stiger kraftigt då det uppstått brist på råmaterial samtidigt som efterfrågan är stor. Osäkerhet på materialtillgång och leveranstider medför också spekulation och oro att inte kunna tillgodose sina behov av material.

Från den 17 mars 2022 är våra priser höjda med 22%. På grund av rådande situation och svårigheten att bedöma utvecklingen är fler prishöjningar i närtid mycket troliga.

Kontakta gärna våra säljare för mer information.