Det mycket speciella år vi har haft börjar gå mot sitt slut och vi har nu inlett fjärde och sista kvartalet för år 2020.
Inför månadsskiftet mötte vi en större prisförändring som en följd av höga råvarukostnader i kombination med en återhämtning av efterfrågan i Europa.