Den fortsatta turbulenta situationen i Ukraina gör att prisuppgången på material fortsätter och från och med 6 april är vår prislista justerad upp med 6 %. Då situationen på marknaden fortfarande är högst osäker och svårbedömd framöver är det troligt att fler prisjusteringar kommer i närtid.

Kontakta gärna våra säljare för mer information.