Det är ingen nyhet att priset på drivmedel är högt och har så varit en längre tid. På grund av de kostnadsökningar som detta innebär kommer vi att från och med 2023-02-07 justera vår minimidebitering för frakt till 1995 kr/sändning.