Företaget Broson har anor från 1940-talet då bröderna Erland och Folke Oskarsson började tillverka vagnar och cykelkärror, för att senare även ägna sig åt import av stålrör och -profiler. Idag ägs moderbolaget Broson Holding AB av norska Tubinor A/S och består av två separata, men samarbetande, verksamheter – Broson Steel AB och Broson Wheels AB.

Broson Steel
Broson Steel, som idag är en av marknadens ledande grossister, har fokus på svetsade stålrör, konstruktionsrör och kallformade profiler. Huvudkontoret är beläget i Vårgårda medan lager och bearbetning finns i Göteborg. Försäljningskontor finns i Vårgårda och Västerås. Sverige och Norge är huvudmarknader, men viss export förekommer även till länder i övriga norra Europa.

Broson Steel ABs affärsidé lyder:
Vi skall med tyngdpunkten på svetsade stålrör, konstruktionsrör och kallformade profiler vara en av den svenska stålmarknadens ledande grossister. Broson skall stå för:

• hög produktkvalitet
• hög servicegrad
• högsta leveranssäkerhet.

Broson Wheels
Broson Wheels har sin roll som ledande leverantör av hjul till tillverkare av så kallade ”Off-highway”-fordon, dvs fordon som inte går på landsväg, samt axlar och bromsar till påhängsfordon. All verksamhet, såväl administration som försäljning och lager, finns samlad i Vårgårda. Försäljningsmarknaderna finns i huvudsak i Norden, Baltikum och övriga norra Europa.

Broson Wheels ABs affärsidé lyder:
Broson Wheels skall vara en ledande leverantör av hjul till tillverkare av ”Off-highway”-fordon samt av axlar och bromsar till påhängsfordon. Ledorden för verksamheten skall vara kvalitet, service och flexibilitet.