Här nedan finner du ett axplock av de viktigaste händelserna och milstolparna i företagets historia ända från grundandet i Vårgårda 1940 till dags dato.

1940historia1
Firma Bröderna Oskarsson grundas av bröderna Erland och Folke Oskarsson. Verksamheten omfattar i huvudsak tillverkning av mindre vagnar och cykelkärror.

1953
Namnet ändras till Broson, Bröderna Oskarsson AB.

1975
Företaget säljs till Ahlsell & Ågren AB. Efter några år vidtar en omfattande omstrukturering av den svenska stålgrossistverksamheten, vilket medför att Broson under perioden 1975–1987 har fem olika ägare.

1987
Broson AB köps upp av norska Sönnichsen A/S.

1994
Dagens fastighet i Vårgårda förvärvas och byggs till.

1996
Broson delas upp i två tydliga affärsområden: ADF och R&P.

2000
Egenimporten av däck från Asien tar fart.

2005
Plåt tas upp på programmet.

2008
Broson flyttar sin stålverksamhet till nytt lager med en yta på 15000 m² på Hisingen i Göteborg.

2011
Broson AB förvärvas av Tubinor A/S.

2012/13
Broson bildar en koncern med flera bolag – Steel, Wheels, Fastighet.