Broson Steel

Systemprofiler Forster

Forster är ett komplett system av stålprofiler med tillbehör avsett för inglasning av fasader, entrépartier, glastak mm. Lämpligt för såväl invändiga som utvändiga dörr- och väggpartier. Stål och rostfritt stål är byggmaterial som tillsammans med glas, ger ett lätt och luftigt intryck. Samtidigt är det idealiskt ur alla säkerhetsaspekter. Forster kan erbjuda följande system:

 • Presto: oisolerat profilsystem för dörrar och väggpartier godkända även för brandskydd E30-E120/EW30-EW90
 • Unico: isolerat profilsystem för dörrar, väggpartier och fönster
 • Thermfix vario/light: profilsystem för fasadpartier med stora sammanhängande glasytor
 • Fuego light: profilsystem för glasade dörr- och väggpartier med ett obrännbart, värmedämpande mellanskikt, finns i brandskyddsklasser EI30-EI120
 • Norm: oisolerade anslagsprofiler i ett antal olika utförande, finns från höjd 34mm till 80mm med ett antal olika bredder och anslagsvarianter.

Till Forsters hemsida
Till de olika produkterna

Nedan ser ni systemens olika användningsområden:

System för isolerade dörrar, väggpartier och fönster

 • Forster Unico
 • Forster Unico Hi

System för vägg/fasad och glasade tak

 • Forster Thermfix light
 • Forster Thermfix vario

System för dörrar och fasta glaspartier med brand- och rökskydd

Brandskydd

 • Forster fuego light EI30/EI60/EI90/EI90
 • Forster presto E30-E120/ EW30-EW90
 • Forster thermfix vario EI30/EI90/E30

Rökskydd

 • Forster Presto E30-E120/EW30-EW90
 • Forster Thermfix vario E30

System för oisolerade dörrar och fasta partier

 • Forster Presto
 • Forster Norm

System för skydd och säkerhet

Brandskydd

 • Forster fuego light EI30/EI60/EI90/EI120
 • Forster presto E30-120/ EW30-EW90
 • Forster Thermfix vario EI30/EI60/EI90/E30/E30-E120/EW30-EW120

Rökskydd

 • Forster presto E30/G30/G60
 • Forster thermfix vario R30/G30

Inbrottsskydd

 • Forster unico RC1-RC3 enligt DIN ENV 1627
 • Forster thermfix Vario väggpartier RC1-RC3 enligt DIN ENV 1627
 • Forster fuego light dörrar R